Exporter cette référence

Reassessment of Anthropic Modifications on the Early Pleistocene Hominin Specimen Stw53 (Sterkfontein, South Africa)

BMSAP, 30 1-2 (2018) 49-58
DOI: https://doi.org/10.3166/bmsap-2018-0013